Skip to main content

Laat het u smaken!

Kostenreductie

Door de jarenlange ervaring heeft Company Cook alle kennis en competenties in huis om uw huidige bedrijfscatering efficiënter en effectiever in te richten. Laat onze specialist uw bedrijfscatering analyseren om te komen tot een besparing. Naast de inrichting van uw bedrijfscatering is het ook mogelijk om de contractvorm aan te passen aan uw budget. Het contracttype is immers van belang voor de subsidie die u betaalt voor uw bedrijfscatering.

Binnen Company Cook B.V. bedrijfscatering kennen we twee contractvormen:

  • ‘Open boek’

Binnen een ‘open boek’-contract zijn alle kosten en opbrengsten voor de opdrachtgever, waarbij tevens het risico bij de opdrachtgever ligt. Wij houden voor u een cateringadministratie bij waarin u volledig inzake krijgt Over het exploitatieresultaat wordt vervolgens een winstmarge berekend. Het voordeel van dit contracttype is voor u gelegen in de volledige zeggenschap over het beleid (prijzen, assortiment etc.) dat wordt gevoerd binnen uw bedrijfsrestaurant. Hierbij geldt hoe lager de prijzen van de producten in het bedrijfsrestaurant, hoe hoger het bedrag dat u als opdrachtgever bij betaald.

  • Aanneemsom

Indien u kiest voor deze variant, betaald u als klant maandelijks een vast bedrag voor het uitbesteden van de cateringactiviteiten. Company Cook  exploiteert uw bedrijfsrestaurant voor eigen rekening en risico. Company Cook  bepaalt in overleg met u het te voeren assortiment.

Mocht er een tussenvariant wenselijk zijn is dat altijd mogelijk, Company Cook  is als regionale cateraar goed in staat om zich aan te passen aan uw specifieke cateringwensen. Graag bespreken we met u welke variant het meest geschikt is voor uw organisatie.

Eerlijk en transparant

Company Cook  biedt u als klant een eerlijke en transparante manier van zaken doen. Wij streven naar een langdurige relatie met de opdrachtgevers en geven u daarom periodiek inzicht in de cateringadministratie, waarbij u precies kunt zien wat onze opbrengsten zijn. Dit vinden wij belangrijk.

Maatwerk

Wij zijn als geen ander in staat om u te voorzien van maatwerk. Uw contactpersoon van Company Cook kan u van alle genoemde cateringdiensten voorzien, maar is tevens in staat om alle door u gewenste, bedrijfsspecifieke wensen te implementeren. Uw wensen staan namelijk centraal.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van onze onderneming. Voor uw dagelijkse catering  vraagstukken kan uw contactpersoon direct praktische, efficiënte en effectieve oplossingen bieden door de  korte communicatie lijnen. Hierdoor heerst een resultaat gerichte cultuur met een praktische insteek.

Denkt u dat er in uw bedrijfsrestaurant nog verbeteringen mogelijk zijn? Wij nodigen u graag uit voor een open gesprek.